In English

Influence of Butt Joints on Stress Laminated Timber Bridge Decks. Theoretical and Experimental Study

Anders Carlsson ; Monica Lucas Romero
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:137, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: timber bridge, stress-laminated timber bridge deck, butt joints, orthotropic plate, pre-stress, friction, moisture content, bending stiffness, shear modulusPublikationen registrerades 2011-01-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132249

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek