In English

Punching Shear in Reinforced Concrete Slabs Supported on Edge Steel Columns. Assessment of response by means of nonlinear finite element analyses

Sofia Ericsson ; Kimya Farahaninia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:101, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: flat slab, punching shear failure, edge steel column, reinforced concrete, FE-analysis, ATENAPublikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132148

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek