In English

Fatigue Assessment Methods for Reinforced Concrete Bridges in Eurocode. Comparative study of design methods for railway bridges

Karin Olsson ; Josef Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:100, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Eurocode, reinforced concrete, fatigue assessment, fatigue load models, Cumulative Damage Method, λ-Coefficient Method.Publikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132147

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek