In English

FE-analysis of Vårby Bridge. Investigation of fatigue damage in a composite bridge

Robert Bengtsson ; Mikael Widén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:85, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: composite bridge, fatigue cracks, vertical web stiffener, Abaqus, FEM, global model, refined modelPublikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132144

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek