In English

From a conceptual design to a structural solution and erection of a timber bridge - a case study

Mattia Tosi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:78, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: timber footbridge, conceptual design, durability, glulam timber, LVL timber products, constructive details, building site.Publikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek