In English

State of the art report on the flow of information in a bridge life cycle

Edwin Ogbeide
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:66, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Communication, collaboration, model, information, BIM, construction industry, project delivery, technologyPublikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132141

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek