In English

Strut-and-tie modelling of reinforced concrete pile caps

Gautier Chantelot ; Alexandre Mathern
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:51, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: strut-and-tie model, pile caps, reinforced concrete, shear, punching, failure, three-dimensions, nodal zones, strength, ultimate limit state, optimisation, algorithms, direct arch action, truss action, shear reinforcement.Publikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2017-03-21

CPL ID: 132140

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek