In English

Evaluation of the arch crown connection of the New Svinesund Bridge

Per Lindberg ; Jonas Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:50, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Svinesund, Bridge, Arch, Finite element, Long-term effects, Shrinkage, CreepPublikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132139

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek