In English

Strengthening of Concrete Slab Bridges with Regard to Shear Capacity

Anders Bohlin ; Karin Olofsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:44, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Reinforced concrete, bridge slab, shear strengthening, retrofitting, conceptual designPublikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132138

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek