In English

Design of reinforced concrete slab with regard to explosions

Rickard Augustsson ; Markus Härenstam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:38, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Reinforced concrete, slab, beam, explosion, impulse load, dynamic, SDOF system, equivalent static load, non-linear FEMPublikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132132

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek