In English

Dynamic design of high-speed railway bridges. Simplifications and guidelines

Patrik Eriksson ; Emanuel Trolin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:37, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Dynamics, Railway bridges, high-speed trains, HSLM, SDOF, eccentric loading, resonance, vibrationsPublikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132129

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek