In English

System tools at Pharmadule - an investigation of the interaction of system tools in project phases

Victoria Terjedatter Sydeng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132126

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek