In English

FE-analysis of cracking in transversal support beams of concrete bridges. Investigation into the cause of detected cracks

Max Fredriksson ; Håkan Yhlen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:6, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Concrete bridges, cracks, cracking, non-linear FEM, transversal beam, prestress, post-tensionedPublikationen registrerades 2010-12-30. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132121

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek