In English

Experimental and Numerical Investigations on Stress Laminated Timber Bridges

Emil Andersson ; Johan Bergendahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:93, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: stress laminated timber deck bridge, SLTD, orthotropic plate, beam on elastic foundation theoryPublikationen registrerades 2010-12-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132085

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek