In English

Lateral-torsional buckling analysis of steel frames with corrugated webs

Anna Karolina Sabat
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:108, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lateral-torsional buckling, Stability problem, Steel frames, Trapezoidally corrugated webs, Tapered Beams, Finite Element AnalysisPublikationen registrerades 2010-12-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132075

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek