In English

On-site assessment of timber structures

Sven Löwenmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:91, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: In-situ assessment, timber structures, x-ray, listed buildings, digital radiography, decay, remedial work, non-destructive testing methodsPublikationen registrerades 2010-12-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132066

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek