In English

Design with Regard to Blast- and Fragment Loading

Karl-Johan Ek ; Pär Mattsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2009. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2009:81, 2009.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Explosion, impulse load, fragment load, blast load, dynamics, single degree of freedom system (SDOF).Publikationen registrerades 2010-12-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek