In English

Evaluation of Tacit Knowledge Elicitation in Construction Consultant Firms

Saman Saffarian ; Pouya Ghafourian
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 81 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132045

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek