In English

Intelligent street lighting from a customer perspective

Alexander Mosquera ; David Dörrich
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 122 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132043

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek