In English

Cloudy with a chance of sun - A methodology for evaluating cloud computing services from a user perspective.

Jakob Fink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 114 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132015

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek