In English

Quantifying Economic Fluctuations and Innovation Analysis of the Inclusion of Innovation in Business Tendency Surveys and Development of a Framework for Future Surveys in Kungälv

Lovisa Lander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 93 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 132013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek