In English

A financial evaluation for long-term complex technological R&D projects: the case of Volvo Aero Corporation

Matilda Miller ; Emma Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131982

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek