In English

Investigating a Method to Measure Entrepreneurship Education and its Effect on Students.

Erick Olibo
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 120 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131952

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek