In English

Green supply chains for spare parts distribution

Nader Aminimoghadamfarooj ; Maria Shcherbakova
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 73 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-28. Den ändrades senast 2015-02-19

CPL ID: 131951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek