In English

Technology Comparison, Customer Value and Market Strategy of a Radical Innovation - A Case Study of MicVac AB

Madelene Larsson ; Sofie Hjelmberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 100 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131948

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek