In English

The Value Proposition Development and Market. Diffusion of the Two Products Push and Pull.

Andreas Venneman ; Jonatan Hedin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 91 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131947

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek