In English

Financial model development for the investment in a Performance

Johanna Miller ; Jessica Grundsell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 78 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 24, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131940

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek