In English

Arbete på väg: Säkerhet vid passerande fordonstrafik

Road-side construction: Safety concerning passing traffic

Pehr Haglund ; Pär Sunesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:15, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Safety, risk assessment, highway work zone, traffic safety devices, traffic accidents, road-side construction, speed reduction methodPublikationen registrerades 2010-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131862

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek