In English

Decision support on risk reduction alternatives in drinking water systems: A multi-criteria analysis for making risk management decisions

Mahbub Alam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:124, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Decision analysis, Risk assessment, Drinking water, risk reduction, Water safety planPublikationen registrerades 2010-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131856

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek