In English

Investigation of internal and external factors influencing employees' motivation, work related stress, and engagement

Saleh Moradi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131828

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek