In English

fatigue life prediction of ball studs in thins heet structures - experiments and CAE analysis

Jonas Elmered
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 36 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2010:23, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: ball stud, fatigue life, thin sheet, structural stress, rivet, spider-approachPublikationen registrerades 2010-12-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131416

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek