In English

Dynamic response of thin-walled pipes subjected to internal pressure pulses

Michael Olofsson ; Fredrik Svärd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 53 s. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2010:26, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: water hammer, pressure surge, dynamic load factor, pressure pulse, pipe, nuclearPublikationen registrerades 2010-12-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131415

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek