In English

Neutralization of Spent Caustic from LPG Plant at Preem AB Göteborg

Waquar Ahmad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: spent caustic refinery chemical oxygen demand neutralizationPublikationen registrerades 2010-12-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131360

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek