In English

Exploring antibiotic resistance genes in the human intestinal microbiome - Development of a framework for large scale annotation of next-generation sequencing data

Fredrik Boulund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 53 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-17. Den ändrades senast 2014-12-09

CPL ID: 131191

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek