In English

The Future of the Retail Spotlight Zone - Development of a Facelift and Future LED Solutions

Alexander Andersson ; Charlotta Skoog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131188

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek