In English

A volume of fluid-based approach for investigation of interaction between a solid particle and a bubble

Ebrahim Karimi Sibaki
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131161

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek