In English

Development of tools and methods for scientometrics. The case of a bibliometric study on batteries and fuel cells.

Hicham Sabir
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 85 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131142

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek