In English

Intermodal transportation from a haulier’s perspective - An analysis on how to increase the usage of intermodal road-rail transportation for hauliers in Sweden

Kristina Liljestrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; L2010:087, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-16. Den ändrades senast 2016-09-14

CPL ID: 131071

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek