In English

Limitations and improvements for a beam tracing simulation software applied to room acoustics

Nicolas Hermant
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:133, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: room acoustics, diffusion, diffraction, simulation, particle, collectorPublikationen registrerades 2010-12-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 131036

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek