In English

Evaluation of finite element tools for transient structural dynamic simulations of firing systems

Mikael Björkmon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130968

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek