In English

Genetic Association Testing based on Estimated Haplotypes applied to data from the SOS study

Ehsan Motazedi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 41 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130957

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek