In English

User interface design of a cardiac output monitor

Malin Mårtensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130768

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek