In English

Modeling Dependence Structures in the Electricity Price Business by Means of Coupla Techniques

Hui Zheng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. 50 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek