In English

The Effect of Delayed Licensing Decisions on the Valuation of IP in a Stem Cell Biotechnology Start-up

Thomas Houze
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2010:096, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130705

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek