In English

Statistial energy analysis software. Development and implementation of an open source code in Matlab/Octave.

Daniel Johansson ; Peter Comnell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2010:130, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: statistical energy analysis, SEA, coupling loss factor, modal overlap, modal density, transmission coefficient, radiation efficiency,open source code.Publikationen registrerades 2010-12-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130560

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek