In English

Testing theories of premotor and perceptual neglect with mental rotation

Naeem Komeilipoor
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX088/2010, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130335

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek