In English

Stimulating creativity in Chinese corporate operations - A qualitative multi-case study

Anders Berggren ; Marcus Ehrndal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2010:085, 2010.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2010-12-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130326

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek