In English

Aktörernas syn på olika miljöcertifieringssystem för fastigheter på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden.

Stakeholders view of different environmental assessment methods of properties in the Swedish construction and property market.

Krister Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:10, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130160

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek