In English

Energikartläggning av Havets Hus i Lysekil - en utredning av kondensproblematik.

Evaluation of energy usage by Havets Hus in Lysekil - a study of condensation problems.

Benny Hung ; Maja Luketa
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:08, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek