In English

Hybridventilation via markkulvert - en studie av tilluftstemperaturen.

Hybrid ventilation via underground culvert - a study of the supply air temperature.

Carl Andersson ; Christoffer Göthberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2010. Examensarbete - Institutionen för energi och miljö, Avdelningen för installationsteknik, Chalmers tekniska högskola; E2010:07, 2010.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2010-12-07. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 130158

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek